Một số phương pháp xử lý nền đất yếu truyền thống


Tin tức / Friday, November 29th, 2019

Một số phương pháp xử lý nền đất yếu truyền thống

Xử lý nền đất yếu truyền thống tại Việt Nam với các phương pháp sau đây:

Cọc đất vôi và đất xi măng

Thiết bị và công nghệ của Thuỵ Điển được dùng để chế tạo cùng đất xi măng và đất vôi. Các kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và áp dụng hiện trường cho thấy:

Cọc đất vôi và đất xi măng đóng vai trò thoát nước và gia cường nền. Đây là giải pháp công nghệ thích hợp để gia cố sâu nền đất yếu.

Các chỉ tiêu về cường độ, biến dạng phụ thuộc vào thời gian, loại đất nền, hàm lượng hữu cơ, thành phần hạt và hàm lượng xi măng và vôi sử dụng.

Việc sử dụng xi măng rẻ hơn trong điều kiện Việt Nam so với vôi. Tỷ lệ phần trăm thường dùng là 8 – 12% và tỷ lệ phẩn trăm của xi măng là 12 – 15% trọng lượng khô của đất.

Thiết bị Thuỵ Điển có khả năng thi công cọc đất xi măng.

Có thể dùng thiết bị xuyên có cánh để kiểm tra chất lưọng cọc.

Cọc đất xi măng được dùng để gia cố nền đường, nền nhà, khu công nghiệp, nền đê…

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến cường độ đất vôi.

Cọc cát xi măng

Thiết bị thi công cọc cát có thể được dùng để thi công cọc cát xi măng, ống thép được đóng và rung xuống nền đất và chiếm chỗ đất yếu. Cát và xi măng được trộn lẫn để đổ vào ống chống. Cát xi măng được đầm chặt bằng ống chống và đầm rung.

Cọc đá và cọc cát đầm chặt

Nhằm giảm độ lún và tăng cường độ đất yếu, cọc cát hoặc cọc đã đầm chặt được sử dụng.Cát và đá được đầm bằng hệ thống đầm rung và có thể sử dụng công nghệ đầm trong ống chống. Đã sử dụng công nghệ cọc cát và cọc đá để xây dựng một số công trình tại Tp, Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng và Vũng Tàu. Sức chịu tải của cọc cát phụ thuộc vào áp lực bên của đất yếu tác dụng lên cọc. Theo Broms (1987) áp lực tới hạn bằng 25 Cu với Cu = 20kPa, cọc cát Ф 40cm có sức chịu tải tới hạn là 60KN. Hệ số an toàn bằng 1,5 có thể được sử dụng.

Xử lý nền đất yếu truyền thống với cọc cát đầm chặt
Xử lý nền đất yếu truyền thống với cọc cát đầm chặt

Gia cường nền đất yếu bằng cọc tiết diện nhỏ

Cọc tiết diện nhỏ được hiểu là các loại cọc có đường kính hoặc cạnh từ 10 đến 25cm. Cọc nhỏ có thể được thi công bằng công nghệ đóng, ép, khoan phun. Cọc nhỏ được dùng để gia cố nền móng cho các công trình nhà, đường sá, đất đắp và các dạng kết cấu khác. Cọc nhỏ là một giải pháp tốt để xử lý nền đất yếu vì mang lại hiệu quả kinh tế và kỹ thuật. Công nghệ cọc nhỏ cho phép giảm chi phí vật liệu, thi công đơn giản, đồng thời truyền tải trọng công trình xuống các lớp đất yếu hơn, giảm độ lún tổng cộng và độ lún lệch của công trình.

Lựa chọn giải pháp xử lý nền đất yếu trong trường hợp gia cố nền phải thoả mãn điều kiện về sức chịu tải, độ lún cho phép, ổn định. Cần thiết quan trắc địa kỹ thuật và so sánh kết quả dự báo, thí nghiệm trong phòng, thí nghiệm hiện trường.

Ngày nay với công nghệ 4.0 thì ngành giao thông đã cập nhật một số phương pháp tiên tiến và sử dụng rất hiệu quả, một trong số các phương pháp đó chính là xử lý bằng gia tải trước kết hợp thoát nước thẳng đứng với việc sử dụng bản thoát nước đứng là bấc thấm, có thể tham khảo tại  vaidiakythuatvietnam.com.vn để hiểu sâu hơn về bản thoát nước đứng này.

Xem thêm:

>> Quy trình thi công bấc thấm ngang

>> Quy trình thi công vải địa kỹ thuật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *