Tổng hợp những vi phạm về hóa đơn nhưng không bị phạt tiền


Tin tức / Wednesday, July 22nd, 2020

Với công việc thường xuyên phải viết, lập hóa đơn như các kế toán thì việc xảy ra sai sót hoặc có vi phạm về hóa đơn là điều không thể tránh khỏi. Nếu việc lập hóa đơn có sai sót thì cũng dẫn đến việc cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cũng có sai sót theo. Tuy nhiên, không phải cứ vi phạm về hóa đơn là sẽ bị phạt tiền. Trong bài viết này sẽ tổng hợp những vi phạm về hóa đơn nhưng không bị phạt tiền.

Các hành vi không bị xử phạt

– Không xử phạt nếu việc mất, cháy, hỏng hóa đơn đã mua nhưng chưa lập được khai báo với cơ quan thuế trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

– Không xử phạt nếu việc mất, cháy, hỏng hóa đơn trước khi thông báo phát hành hóa đơn được khai báo với cơ quan thuế trong vòng 05 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

– Đã lập hóa đơn và không lập đủ các nội dung bắt buộc theo quy định nhưng tự phát hiện ra và lập hóa đơn mới điều chỉnh, bổ sung các nội dung bắt buộc.

hóa đơn

Các hành vi bị xử phạt cảnh cáo

– Phạt cảnh cáo nếu nội dung thiếu hoặc sai trên hóa đơn đã được khắc phục và vẫn đảm bảo phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh, không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp.

– Lỗi khách quan của phần mềm tự in được xác định do lỗi tự thân của phần mềm tự in hóa đơn (như do virus…), không có sự can thiệp của con người.

– Trường hợp xác định hóa đơn tự in in ra là hóa đơn giả do lỗi khách quan của phần mềm tự in thì đơn vị cung cấp phần mềm tự in hóa đơn bị xử phạt cảnh cáo.

– Doanh nghiệp sẽ bị xử phạt cảnh cáo trong trường hợp nếu việc mất, cháy, hỏng hóa đơn trước khi Thông báo phát hành khai báo với cơ quan thuế từ ngày thứ 06 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn và có tình tiết giảm nhẹ.

– Phạt cảnh cáo đối với hành vi chậm báo cáo về việc nhận in hóa đơn sau 05 ngày kể từ ngày hết thời hạn báo cáo.

– Phạt cảnh cáo đối với hành vi chậm báo cáo về việc nhận in hóa đơn từ ngày thứ 06 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn báo cáo và có tình tiết giảm nhẹ;

– Phạt cảnh cáo đối với hành vi không lập đủ các nội dung bắt buộc theo quy định, trừ các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải lập đầy đủ các nội dung, nếu các nội dung này không ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ.

– Phạt cảnh cáo nếu việc lập hóa đơn không đúng thời điểm không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ.

Kế toán đã biết cách tính thuế xuất nhập khẩu? 

Hóa đơn điện tử được tra cứu bằng cách nào?

– Phạt cảnh cáo nếu việc lập hóa đơn thực hiện liên tục từ số nhỏ đến số lớn nhưng khác quyển (quyển có số thứ tự lớn hơn dùng trước), tổ chức, cá nhân sau khi phát hiện ra đã hủy (không dùng) quyển có số thứ tự bé hơn.

– Xử phạt cảnh cáo nếu ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế nhưng doanh nghiệp, cá nhân đã kê khai, nộp thuế vào kỳ khai thuế đúng với ngày ghi trên hóa đơn.

– Xử phạt cảnh cáo đối với trường hợp việc lập sai loại hóa đơn theo quy định và đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế, bên bán và bên mua phát hiện việc lập sai loại hóa đơn và lập lại loại hóa đơn đúng theo quy định trước khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra và không ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế.

Và một số trường hợp khác đã được quy định cụ thể tại Thông tư 10/2014, Thông tư 176/2016

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *