Những đối tượng nào phải khấu trừ thuế TNCN


Tin tức

Trong quá trình là quyết toán thuế TNCN trên phần mềm quyết toán thuế TNCN nhiều kế toán còn gặp vướng mắc về việc xác định những đối tượng phải khấu trừ thuế. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này? Cùng chúng tôi tìm hiểu cụ thể trong bài viết […]

March 19, 2020