Sử dụng hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy song song được không?


Tin tức / Wednesday, May 6th, 2020

Khi hóa đơn giấy vẫn còn mà doanh nghiệp vẫn muốn triển khai sử dụng hóa đơn điện tử thì liệu doanh nghiệp có được sử dụng song song cả 2 hình thức hóa đơn này được hay không? Ngoài mang đến những thông tin hữu ích về xóa bỏ hóa đơn điện tử đã phát hành, trong bài viết này sẽ làm rõ vướng mắc của doanh nghiệp về việc sử dụng hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy song song.

Tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư 32/2011/TT-BTC đã có những quy định cụ thể như sau:

-Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời tạo nhiều hình thức hóa đơn khác nhau (hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử) và phải thực hiện thông báo phát hành từng hình thức hóa đơn theo quy định.

sử dụng hóa đơn điện tử

Trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, đối với mỗi lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, tổ chức kinh doanh chỉ sử dụng một (01) hình thức hóa đơn, cụ thể: nếu tổ chức kinh doanh sử dụng hóa đơn tự in cho lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì không dùng hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử cho lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đó; nếu sử dụng hóa đơn điện tử thì không sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in; nếu sử dụng hóa đơn đặt in thì không sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn tự in.

Từ những căn cứ pháp luật trên có thể rút ra kết luận: Doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy. Như vậy, nếu như doanh nghiệp vẫn còn hóa đơn giấy nhưng vẫn muốn triển khai sử dụng hóa đơn điện tử thì hoàn toàn có thể sử dụng song song cả 2 hình thức hóa đơn này. Nhưng không được sử dụng đồng thời cả hai hình thức hóa đơn này cho cùng một lần đối với mỗi đơn hàng.

Cụ thể:

+ Với một đơn hàng cụ thể: nếu sử dụng hóa đơn điện tử thì không sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in (ngược lại, nếu sử dụng hóa đơn đặt in thì không sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn tự in.)

+ Với các đơn hàng, dịch vụ khác nhau: có thể sử dụng song song cả hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần phải lưu ý rằng: trong quá trình sử dụng, khi doanh nghiệp sử dụng đồng thời cả hai hình thức hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy thì cần phải đảm bảo được quá trình đăng ký, sử dugj hóa đơn phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về hóa đơn giất tự in, đặt in và hóa đơn điện tử. Tuân thủ quy định trước khi sử dụng hóa đơn, phải lập thông báo phát hành hóa đơn với từng hình thức hóa đơn theo quy định. Ngoài ra cần phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp kể cả trong trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn.

Như vậy, bài viết đã trả lời rõ ràng cho câu hỏi doanh nghiệp có được sử dụng song song cả hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy hay không. Trước thời hạn bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử đang đên gần và doanh nghiệp vẫn đang sử dụng hóa đơn giấy, muốn chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử thay vì phải hủy tất cả số hóa đơn giấy còn lại thì có thể sử dụng cả 2 hình thức hóa đơn này để đảm bảo tiết kiệm chi phí.

Áp dụng khấu trừ thuế giá trị gia tăng khi thành lập doanh nghiệp

Những đối tượng nào phải khấu trừ thuế TNCN 

Việc triển khai sử dụng các hình thức hóa đơn của các doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện triển khai theo quy định của pháp luật hiện hành. Với những chia sẻ trên, hy vọng sẽ giúp doanh nghiệp nắm rõ được quy định về việc sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *