Những đối tượng nào phải khấu trừ thuế TNCN


Tin tức / Thursday, March 19th, 2020

Trong quá trình là quyết toán thuế TNCN trên phần mềm quyết toán thuế TNCN nhiều kế toán còn gặp vướng mắc về việc xác định những đối tượng phải khấu trừ thuế. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này? Cùng chúng tôi tìm hiểu cụ thể trong bài viết dưới đây.

Cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng

Trong trường hợp cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc cá nhân ký hợp đồng lao động theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 03 tháng và có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên thì doanh nghiệp thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% trước khi trả thu nhập.

Cá nhân cư trú làm việc cho doanh nghiệp nhưng không ký hợp đồng lao động

Đây là những đối tượng cư trú làm việc cho doanh nghiệp nhưng lại không ký hợp đồng lao động và có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên. Các cá nhân này cũng thuộc trường hợp doanh nghiệp thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mức 10% trước khi trả thu nhập.

khấu trừ thuế tncn

Tiền thù lao, tiền công, tiền chi khác trả cho cá nhân trong trường hợp này bao gồm:

– Tiền hoa hồng môi giới, tiền đại lý bán hàng hóa; tiền cá nhân tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền cá nhân tham gia các dự án, đề án; tiền cá nhân nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền cá nhân tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền cá nhân tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.

– Tiền cá nhân nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác.

https://bantinmoi.net/vi-sao-phan-mem-htkk-moi-nhat-duoc-dn-ua-chuong-su-dung/

Trường hợp cá nhân làm việc cho doanh nghiệp nhưng không ký hợp đồng lao động là thuộc một trong hai tình huống sau đây:

– Trường hợp một là đôi bên có quan hệ lao động nhưng không ký HĐLĐ;

– Trường hợp hai là trường hợp đôi bên có quan hệ dịch vụ chứ không phải quan hệ lao động

Như vậy, các đối tượng phải khấu trừ thuế TNCN đã được quy định cụ thể, do đó, các cá nhân thuộc các trường hợp này hoặc kế toán các doanh nghiệp cần phải nắm bắt để có thể tính chính xác mức thuế mà mỗi cá nhân phải nộp. Hy vọng với những chia sẻ trên đã giúp doanh nghiệp, cá nhân hiểu hơn về quy định đối tượng khấu trừ thuế thu nhập cá nhân để có thể hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế.
https://bantinmoi.net/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *