Có thể hủy hóa đơn điện tử đã kê khai thuế không?


Tin tức / Tuesday, November 26th, 2019

Kê khai thuế đang làm cụm từ “hot” cho các doanh nghiệp và đặc biệt là những người làm nghề kế toán. Đặc biệt, khi thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đang đến gần, các kế toán càng băn khoăn rằng, liệu có thể hủy hóa đơn điện tử đã kê khai thuế hay không. Cùng lý giải những vướng mắc này trong bài viết dưới đây.

Không thể hủy hóa đơn điện tử đã kê khai thuế

Đây là nội dung quan trọng mà kế toán cần phải biết. Trong trường hợp có phát hiện sai sót về thông tin đơn hàng, giá tiền,…sau khi hóa đơn đã được lập và kê khai thuế thì các bên không được phép hủy. Thay vào đó, bên bán và bên mua phải tiến hành lập biên bản hoặc có văn bản thỏa thuận ghi rõ những sai sót trên hóa đơn rồi sau đó lập hóa đơn điều chỉnh.
Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh đó, hai bên kê khai điều chỉnh chính xác về doanh số, thuế.

Như vậy, không thể hủy hóa đơn điện tử đã kê khai thuế, thay vào đó phải tiến hành lập biên bản thỏa thuận và lập hóa đơn điều chỉnh.

Có thể hủy hóa đơn điện tử đã kê khai thuế không?

Ngoài ra, liên quan đến việc kê khai thuế qua mạng, các doanh nghiệp cần chú ý thêm các lưu ý sau:

Điều kiện được khấu trừ thuế khi kê khai hóa đơn điện tử

Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC có quy định các khoản chi được khấu trừ thuế, cụ thể:

Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Lưu ý: Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.
Bên cạnh đó, hóa đơn điện tử có ngày lập và ngày ký, khi tiến hành kê khai thuế, doanh nghiệp chỉ cần lấy luôn ngày lập và ngày ký (trùng nhau) để tiến hành kê khai thuế.

Tuy nhiên, một số trường hợp hóa đơn điện tử có ngày ký hóa đơn điện tử thực hiện sau ngày ngày lập hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp phải căn cứ vào ngày lập hóa đơn điện tử để xác định nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và hạch toán theo quy định. (theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điểu 16 của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính).

Trên đây là các vấn đề liên quan đến việc kê khai thuế qua mạng, giúp doanh nghiệp giải đáp thắc mắc về vấn đề có thể hủy hóa đơn điện tử đã kê khai thuế không?

https://bantinonline.net/ban-tin/

https://bantinonline.net/thoi-quen-ngoi-may-tinh-lau-se-gay-ra-anh-huong-gi/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *