Bên mua làm mất hóa đơn giá trị gia tăng thì bị xử phạt như thế nào?


Tin tức / Friday, August 28th, 2020

Làm mất hóa đơn, đặc biệt là mẫu hóa đơn giá trị gia tăng sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy đối với các doanh nghiệp. Không chỉ bên bán phải chịu trách nhiệm nếu làm mất hóa đơn, mà ngay cả bên mua nếu làm mất hóa đơn giá trị gia tăng thì cũng sẽ bị xử phạt hành chính theo đúng quy định của pháp luật. Vậy, các mức xử phạt đối với bên mua khi làm mất hóa đơn giá trị gia tăng được quy định cụ thể như thế nào?

Theo quy định tại khoản 1, điều 39 Nghị định 109/2013/NĐ-CP, Khoản 6 Điều 3 Nghị định 49/2016/NĐ-CP, Khoản 1 Điều 12 Thông tư 10/2014/TT-BTC, Khoản 6 Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC đã quy định cụ thể các trường hợp người mua làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách thì bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cần chú ý, không phải tất cả các trường hợp làm mất hóa đơn đều bị xử phạt. Vẫn có những trường hợp không bị xử phạt, cụ thể:

– Đối với trường hợp doanh nghiệp bị mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì người mua không bị xử phạt tiền.

– Đối với trường hợp doanh nghiệp làm  mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có một tình tiết giảm nhẹ thì người mua bị xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

– Nếu trong trường hợp người mua tìm lại được hoá đơn đã mất và báo cáo lại với cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế ban hành quyết định xử phạt thì người mua không bị phạt tiền.

– Nếu trong trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hoá đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hoá đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hoá đơn.

– Đối với trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có liên quan đến bên thứ ba, bên thứ ba do người mua thuê thì xử phạt người mua theo quy định trên.

– Đối với trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán, cụ thể, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Lưu ý: Theo Khoản 7 Điều 3 Thông tư 10/2014/TT-BTC, một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn hoặc vi phạm hành chính về hóa đơn nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm, tức sẽ xử phạt theo số lần làm mất hóa đơn chứ không xử phạt theo số lượng hóa đơn bị mất).

Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế 

Xác định điều kiện và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Như vậy tùy vào từng trường hợp cụ thể mà doanh nghiệp sẽ bị xử phạt các mức phạt khác nhau, không phải tất cả các hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đều bị xử phạt. Do đó, các doanh nghiệp bên mua cần phải đối chiếu xem mình thuộc đối tượng nào, có bị xử phạt hành chính hay không.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp các doanh nghiệp nắm được các quy định về xử phạt đối với hành vi làm mất hóa đơn của bên mua. Các doanh nghiệp nên chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử để khắc phục tình trạng mất, cháy, hỏng hóa đơn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *